Güvenilir Gıda Zirvesi Toplanıyor | 7. Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi

Güvenilir Gıda Zirvesi Toplanıyor

Gelişen iletişim araçlarıyla doğru orantılı olarak tüketicilerin gıda güvenliği konusunda her geçen sene daha bilinçlenmeleri, devletleri daha sağlıklı ve güvenilir gıdalar üretme konusunda yeni yasa ve yönetmelikler geliştirmeye, gıda üreticilerini de gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olmaya zorlamaktadır. Güvenilir ve sağlıklı gıdalara ulaşmak artık nihai tüketicilerin mutlak talebidir. Bu nedenle üretici firmalar da bu konuyu üretim süreçlerinin her aşamasında mutlak titizlikle uygulamak zorundadır. Bu gerçekten hareketle, Uluslararası Güvenilir Gıda Platformu, 6 yıldır Güvenilir Gıda Zirvesi düzenlemektedir