Katılım ve Adaylık | 7. Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi

Katılım ve Adaylık

7. Uluslararası Güvenilir Gıda Ödülleri

Zirve kapsamında düzenlenen Ödül Törenine gıda, tarım ve perakende sektörünün her alanında

faaliyet gösteren şirketler ve bu sektörlere destek veren kuruluşlar ödül için başvuruda

bulanabilirler: Sektör temsilcileri ve uzmanlardan oluşan Seçici Kurul’un değerlendirmesi

sonucu, Ödüller 7. Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi’nde verilir.