Ödül ve Başvuru Süreci | 7. Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi

Ödül ve Başvuru Süreci

Zirve Süreci

Adaylık başvuruları ve bunların sıralanması,

Başvuru yapan firmaların uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenmesi, Başvurulan ürünlerden numune alınıp analiz ettirilmesi.

Analiz raporu ile geçmiş yıla ait 6 farklı analiz raporunun karşılaştırılması.

Başvuruların Değerlendirme ve Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesi, ödül almaya hak kazanan adayların kamuoyu ile paylaşılması,

Zirve duyurularının yapılması,

Zirveye ilişkin yayınların ve dağıtımların yapılması.

 

Ödül Başvurusunu Destekleyen Materyaller: (Kalite, denetim vb. ulusal ve uluslararası belgeler, üretim süreçlerini anlatan film, dvd vb. görsel malzemeler, araştırmalar, istatistikler, vb. dokümanların birer kopyalarının seçici kurul değerlendirmesi için UGGD’ye ulaştırılması gerekmektedir.)