Resmi Sponsorluk | 7. Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi

Resmi Sponsorluk

• Kurum logosu etkinlikle ilgili yapılacak tüm iletişim çalışmalarında, tanıtımlarda, hazırlanacak tüm yazılı, basılı ve görsel dokümanlarda Ana Sponsor logolarının altında yer alacaktır. • Sponsor kurum fuaye alanında stant açabilecek, tanıtım yapabilecektir. • Bu kategoride zirveye katılacak kurumlar 7. Uluslararası Güvenilir Gıda Zirvesi’nin logosunu 31 Ekim 2019 tarihine kadar basılı malzemelerinde, kurumsal ve basın ilanlarında kullanabileceklerdir.